MM88UP Splash Screen Icon

เมนู

ทางเข้าเล่น

วิธีเล่นบาคาร่า

วิธีเล่นบาคาร่า กับ MM88UP

1.เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความง่ายแก่การใช้งาน ควรเปลี่ยนภาษาที่ท่านสมาชิกถนัดที่มุมขวาบนของเว็บตามรูป bar-1 2.เมื่อเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยให้ท่านกดเลือกที่เมนู คาสิโน เลือก 88Point Casino ตามรูป bar-2 3.เมื่อเข้ามาแล้วให้กดเลือกที่เมนู “คาสิโนสด” กด Play now bar-3 4.เมื่อเข้ามาให้เลือกเกมส์ บาคาร่า ตามรูป และเลือกโต๊ะที่ต้องการจะเล่น จากนั้นรอโหลดเกมสักครู่ก็เข้าเล่นได้เลย bar-4