MM88UP Splash Screen Icon

เมนู

ทางเข้าเล่น

วิธีเล่นบอลสเต็ป

วิธีเล่นบอลสเต็ป กับ MM88UP

1.เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความง่ายแก่การใช้งาน ควรเปลี่ยนภาษาที่ท่านสมาชิกถนัดที่มุมขวาบนของเว็บตามรูป ball-1     2.เมื่อกดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว เลือก”สเต็ป” ที่เมนูได้เลย ball-2   3.ในหน้าสเต็ปจะมีรายการแข่งขัน ท่านสามารถเลือกราคาที่ท่านต้องการจะเล่นเช่นเดียวกับบอลเต็ง โดยคลิกที่ราคาที่ท่านต้องการ ball-3   4.เมื่อท่านคลิกราคาที่ท่านต้องการเรียบร้อย ระบบจะแสดงรายการทางด้านซ้าย ท่านสามารถเลือกทีมที่จะเล่นต่อไปได้ โดยยังไม่ต้องใส่ยอดเล่น ball-4   5.เมื่อเลือกรายการที่ต้องการเล่นครบตามที่ต้องการแล้ว ให้ท่านใส่ยอดเล่นเป็นจำนวนเงิน(บาท) แล้วกดปุ่ม”ตกลง” ball-5  
6.เมื่อกดปุ่มตกลง ระบบจะแสดง pop-up ยืนยันว่าบันทึกรายการเล่นเรียบร้อย ball-6
7.ท่านสามารถตรวจสอบรายการได้จากเมนู บิลสเต็ป ทางด้านซ้าย และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ที่เมนู “รายการรวม”(Statement) ด้านบน