MM88UP Splash Screen Icon

เมนู

ทางเข้าเล่น

ดูรายการเล่นย้อนหลัง

วิธีการ ดูรายการเล่นย้อนหลังกับ MM88UP

1. ทำการล็อกอิน (login) โดยเข้าเว็บ MM88GOAL จากนั้นกรอก User และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม LOGIN

2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ดูเมนูข้างบน ให้กดที่เมนู “รายการรวม” (Statement) จะไปยังหน้ารายการเล่นรวม

list-1

3. ในหน้ารายการรวม ให้ท่านกดที่ปฏิทิน เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการจะตรวจสอบรายการย้อนหลัง

list-2

4. เมื่อกดปฏิทิน ให้ท่านเลือกช่วงวันที่ท่านต้องการตรวจสอบ โดยเลือกสองครั้งคือวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด แล้วกดปุ่ม “ค้นหา

list-3

5. หลังจากกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงรายการเป็นวันที่ที่ท่านเล่น และยอดรายการเล่นในแต่ละวัน ให้ท่านกดเลือกวันที่ ที่ท่านต้องการตรวจสอบ

list-4

6.เมื่อเลือกวันที่ ที่ท่านต้องการตรวจสอบแล้ว ระบบจะแสดงรายการเล่นของวันนั้นๆ ให้ท่านกดเลือกรายการย่อยที่ท่านต้องการตรวจสอบ

list-5

7. ระบบจะแสดงรายละเอียดในรายการเล่นของท่าน เป็นอันเสร็จสิ้นการตรวจสอบรายการย้อนหลัง

list-6